Hoa Thược Dược

Hoa Thược Dược

Hoa Thược Dược

Thư viện ảnh

  • Hoa Thược Dược
  • Hoa Thược Dược

Xem thêm

Sản phẩm hoa liên quan

Thông tin chi tiết

hoa thuoc duoc

 

  • Hoa Thược Dược: sự tươi thắm và tình yêu.
  • Hoa Thược Dược Trắng: tôi bắt đầu yêu bạn rồi đó.
  • Hoa Thược Dược Hồng: tôi tự nguyện yêu bạn mãi mãi.
  • Hoa Thược Dược Vàng: tôi yêu bạn với lòng sung sướng của tôi.

 

                                                                             (St.)