Giới thiệu

Hoa Yêu Thương là một công ty theo mô hình Startup, với sứ mạnh xây dựng một hệ sinh thái hoa tươi hoàn chỉnh chỉnh cho Việt Nam, giúp thúc đẩy nền công nghiệp hoa tươi của Việt Nam phát triển và vươn ra thế giới.

Hoa Yêu THương có khoảng 300 nhân viên, hoạt động ở mọi miền đất nước, chúng tôi với mục tiêu phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ để giải quyết các vẫn đề trong việc xây dựng hệ sinh thái ngành hoa tươi.

Hoa Yêu Thương

 

HÔM NAY,

Nhận được sự kêu gọi của chính phủ và Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh, Hoa Yêu Thương cảm thấy mình có thể xây dựng nhanh 1 dự án dự trên hạ tầng có sẵn của mình nhằm kết nối bà con trồng rau với những người đang bị cách ly ở các thành phố.

Với hệ thống nhà xưởng tại Dalat, có đôi ngũ thu mua chuyên làm việc với bà con nông dân Hoa Yêu Thương đã trong vòng 12 giờ làm việc nhằm chuyển 1 phần hệ thống sản xuất hoa của mình qua khai thác rau nhằm thực hiện được dự án.

Hệ thống không chỉ đám ứng bán lẻ mà còn cung cấp cho nhiều đơn vị phân phối khác, nhằm đảm bảo đưa rau của bà con nông dân đến nhiều người nhất có thể. Chúng tôi không chỉ sử dụng rau của Dalat, mà còn kết nối với các nhà xưởng đại lý của mình ở các vùng miền để có thể khai thác rau ở các địa phương như Đồng Bằng Sông Củu Long.

Đội ngũ IT của công ty đã làm việc ở nhà, trong vòng 4 tiếng đã xây dựng 1 website để tiếp nhận các đơn hàng. Hệ thống chăm sóc khách hàng được thành lập nhanh từ Hà Nội và các thành phố chưa bị cách ly để hỗ trợ mọi người. 

Mong muốn của công ty là tham gia vào chiến dịch chống Covid của Chính Phủ như 1 chiến sĩ ở mặt trận lương thực và bình ổn giá.