Filter

Đối tượng - Object

Dịp - Occasion

Cách trình bày

Màu sắc

Loại hoa

X
Hoa tặng bạn bè  
Tươi vui
Tươi vui500.000 đ
Freeship
Good mood
Good mood1.000.000 đ800.000 đ
Freeship
New energy
New energy350.000 đ300.000 đ
Only rose 19
Only rose 19750.000 đ600.000 đ
SaleFreeship
Only rose 11
Only rose 111.250.000 đ1.000.000 đ
SaleFreeship
Dancing Lady Orchid
Freeship
My angel
My angel700.000 đ650.000 đ
Freeship
Sixteen
Sixteen700.000 đ
Freeship
Giấc mơ trưa
Giấc mơ trưa850.000 đ800.000 đ
Freeship
Thơ ngây
Thơ ngây550.000 đ500.000 đ
Freeship
Ngày mới nắng lên
Ngày mới nắng lên650.000 đ600.000 đ
Freeship
Yêu đời
Yêu đời1.000.000 đ950.000 đ
SaleFreeship
Catalina
Catalina500.000 đ
Freeship
Cheer up
Cheer up750.000 đ700.000 đ
Freeship
A Thousand years
A Thousand years900.000 đ850.000 đ
SaleFreeship
My dear
My dear900.000 đ
Freeship
Up