Filter

Đối tượng - Object

Dịp - Occasion

Cách trình bày

Màu sắc

Loại hoa

X
Hoa tặng đồng nghiệp  
Only You
Only You250.001 đ230.000 đ
Tana Baby
Tana Baby550.000 đ
Tỏa Nắng
Tỏa Nắng370.000 đ
Brave
Brave590.000 đ
Good mood
Good mood800.000 đ
Có hẹn với thanh xuân
Có hẹn với thanh xuân1.150.000 đ1.100.000 đ
Thanh xuân
Thanh xuân600.000 đ
Be good
Be good650.000 đ
Giấc mơ trưa
Giấc mơ trưa900.000 đ800.000 đ
Glass vase 4
Glass vase 41.500.000 đ1.100.000 đ
Ao ước
Ao ước400.000 đ
Catalina
Catalina500.000 đ
Love story
Love story650.000 đ
Cheer up
Cheer up800.000 đ700.000 đ
Ngày ấu thơ
Ngày ấu thơ450.000 đ
Up