Filter

Lan hồ điệp

Bình yên
Bình yên350.000 đ
Phát tài
Phát tài600.000 đ
Hồ điệp xuân mẫu 9
Hồ điệp xuân mẫu 9980.000 đ930.000 đ
Hồ điệp xuân mẫu 11
Hồ điệp xuân mẫu 11980.000 đ930.000 đ
Hồ điệp xuân mẫu 12
Hồ điệp xuân mẫu 12950.000 đ900.000 đ
Tâm an
Tâm an1.110.000 đ960.000 đ
Xem thêm, còn 25 sản phẩm

Cây để bàn

Cúc mâm xôi giỏ mây
Cúc mâm xôi giỏ mây450.000 đ390.000 đ
Cúc mâm xôi
Cúc mâm xôi350.000 đ250.000 đ
Kim ngân lượng 1
Kim ngân lượng 1600.000 đ530.000 đ
Đại cát
Đại cát500.000 đ420.000 đ
Xem thêm, còn 88 sản phẩm

Cây văn phòng

Đại phú gia
Đại phú gia1.400.000 đ1.250.000 đ
Thịnh vượng
Thịnh vượng900.000 đ790.000 đ
Trầu bà 28
Trầu bà 28600.000 đ490.000 đ
Hope
Hope600.000 đ500.000 đ
ZZ Plant
ZZ Plant760.000 đ680.000 đ
Bàng singapore 30
Bàng singapore 30920.000 đ880.000 đ
Trầu Bà Thanh Xuân 30
Trầu Bà Thanh Xuân 30920.000 đ780.000 đ
Cây Nội Thất Lan Ý 30
Cây Nội Thất Lan Ý 30540.000 đ600.000 đ
Xem thêm, còn 8 sản phẩm

Cây thủy sinh

TS Ngọc Ngân
TS Ngọc Ngân280.000 đ260.000 đ
TS Vạn Lộc
TS Vạn Lộc320.000 đ300.000 đ
TS Lan Ý
TS Lan Ý320.000 đ
Trầu Bà Thủy Sinh
Trầu Bà Thủy Sinh350.000 đ270.000 đ
Up