Filter

Lan hồ điệp

Chậu lan trắng 1 cành 01
Chậu lan trắng 1 cành 01400.000 đ350.000 đ
Hồ điệp vàng chậu sứ 05
Freeship
Vạn hạnh
Vạn hạnh870.000 đ825.000 đ
Freeship
Lan Hồ Điệp xuân mẫu 12
Lan Hồ Điệp xuân mẫu 121.650.000 đ1.395.000 đ
Freeship
Nghinh xuân
Nghinh xuân870.000 đ825.000 đ
Freeship
Hồ điệp vàng 3 cành
Hồ điệp vàng 3 cành970.000 đ835.000 đ
Freeship
Phát tài
Phát tài1.260.000 đ1.110.000 đ
Freeship
Hồ điệp tím chậu sứ 04
Hồ điệp tím chậu sứ 042.240.000 đ2.100.000 đ
Freeship
Xem thêm, còn 52 sản phẩm

Cây để bàn

Beautiful girl
Beautiful girl170.000 đ
Strong woman 03
Strong woman 03170.000 đ
Strong woman 02
Strong woman 02170.000 đ
Love 06
Love 06250.000 đ
Love 05
Love 05250.000 đ
Love 04
Love 04150.000 đ
Xem thêm, còn 123 sản phẩm

Cây văn phòng

Chậu cọ Nhật 1m5
Freeship
Cây Cọ Nhật
Freeship
Trúc bách hợp văn phòng
Freeship
Bạch mã chậu gốm
Freeship
Kim tiền MSTO
Kim tiền MSTO950.000 đ
Freeship
Đế vương xanh MSTO
Freeship
Chậu cây văn phòng mix 1
Freeship
Vạn lộc mix ngọc ngân 1
Vạn lộc mix ngọc ngân 1712.963 đ650.000 đ
Freeship
Xem thêm, còn 20 sản phẩm

Cây thủy sinh

Trầu bà Sữa TS
Freeship
Hồng môn thủy sinh
Hồng môn thủy sinh402.315 đ390.000 đ
Freeship
TS Ngọc Ngân
TS Ngọc Ngân264.815 đ240.000 đ
TS Vạn Lộc
TS Vạn Lộc305.556 đ260.000 đ
TS Lan Ý
TS Lan Ý325.926 đ310.000 đ
Trầu Bà Thủy Sinh
Trầu Bà Thủy Sinh285.185 đ260.000 đ
TS Trầu bà tỷ phú
TS Trầu bà tỷ phú500.000 đ450.000 đ
Freeship
Lan ý Thủy Sinh
Lan ý Thủy Sinh580.000 đ550.000 đ
Freeship
Xem thêm, còn 3 sản phẩm
Up