Filter
Đại phú gia
Đại phú gia1.400.000 đ1.250.000 đ
Thịnh vượng
Thịnh vượng900.000 đ790.000 đ
Trầu bà 28
Trầu bà 28600.000 đ490.000 đ
Hope
Hope600.000 đ500.000 đ
ZZ Plant
ZZ Plant760.000 đ680.000 đ
Bàng singapore 30
Bàng singapore 30920.000 đ880.000 đ
Trầu Bà Thanh Xuân 30
Trầu Bà Thanh Xuân 30920.000 đ780.000 đ
Cây Nội Thất Lan Ý 30
Cây Nội Thất Lan Ý 30540.000 đ600.000 đ
Vạn lộc 28
Vạn lộc 28640.000 đ760.000 đ
Lưỡi hổ phát tài
Lưỡi hổ phát tài700.000 đ640.000 đ
Đại đế vương xanh
Đại đế vương xanh820.000 đ790.000 đ
Đón lộc
Đón lộc760.000 đ680.000 đ
Ngọc ngân 28
Ngọc ngân 28580.000 đ760.000 đ
Kim tiền 30
Kim tiền 30760.000 đ680.000 đ
Lưỡi Hổ 28
Lưỡi Hổ 28700.000 đ640.000 đ
Lưỡi hổ trầu bà 30
Lưỡi hổ trầu bà 30920.000 đ880.000 đ
Up