Chúng tôi hỗ trợ miễn phí giao hoa tại Tp. Mỹ Tho, thị xã Gò Công, Cai Lậy, huyện Cái Bè. Phụ thu phí giao hoa 100,000đ tại khu vực Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo, Châu Thành; 150,000đ tại Tân Phước. Nếu cần hỗ trợ trong quá trình đặt hoa, xin vui lòng liên hệ 08. 7300 9059

Flower bouquets

Thiết Kế Theo Yêu Cầu
Thiết Kế Theo Yêu Cầu 550.000 đ $24,44
Thiết kế theo yêu cầu
Thiết kế theo yêu cầu 440.000 đ $19,56
Love you
Love you 385.000 đ $17,11
Happiness 2
Happiness 2 385.000 đ $17,11
Evergreen love
Evergreen love 550.000 đ $24,44
Shining 2
Shining 2 462.000 đ $20,53
Best Wishes 5
Best Wishes 5 440.000 đ $19,56
Glorious
Glorious 660.000 đ $29,33

Flower Baskets

Thiết kế theo yêu cầu
Thiết kế theo yêu cầu 605.000 đ $26,89
Fulfilled love
Fulfilled love 605.000 đ $26,89
Joy
Joy 715.000 đ $31,78
Fly up 2
Fly up 2 605.000 đ $26,89
Fly up
Fly up 605.000 đ $26,89
Love you with all of my heart
Love you with all of my heart 1.100.000 đ $48,89
Pinky
Pinky 770.000 đ $34,22
The beauty of love
The beauty of love 825.000 đ $36,67

Congratulation flowers

Thiết kế theo yêu cầu
Thiết kế theo yêu cầu 880.000 đ $39,11
Winning
Winning 825.000 đ $36,67
Good Luck 5
Good Luck 5 825.000 đ $36,67
Favourable
Favourable 935.000 đ $41,56
Prosperity 4
Prosperity 4 935.000 đ $41,56
Bright future 1
Bright future 1 990.000 đ $44,00
Success 1
Success 1 990.000 đ $44,00
Sustainable 1
Sustainable 1 990.000 đ $44,00
Bring the future to you
Bring the future to you 1.045.000 đ $46,44

sympathy - funerals

Forever Goodbye 1
Forever Goodbye 1 715.000 đ $31,78
Goodbye
Goodbye 770.000 đ $34,22
Eternity 1
Eternity 1 825.000 đ $36,67
Bright yellow 1
Bright yellow 1 825.000 đ $36,67
Forever Goodbye 2
Forever Goodbye 2 1.045.000 đ $46,44
In memory 4
In memory 4 2.200.000 đ $97,78
Đặt hoa số lượng lớn

Save 20,000 đ

In order to encourage customers to buy online, we will discount VND20,000 for each online purchase.

100% satisfaction

With many years of experience in flower delivery business, we understand the importance of delivering the pure message from buyers to receivers. We guarantee to put customers satisfaction our top priority and will refund if you are dissatisfied.
Up