Chúng tôi đặc biệt miễn phí ship các quận trong khu vực Cần Thơ. Hoayeuthuong hỗ trợ giao hoa các khu vực sau:

Quận Bình Thuỷ, quận Cái Răng, quận Ninh Kiều, quận Ô Môn, quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ, huyện Phong Điền, huyện Thới Lai, huyện Vĩnh Thạnh

Flower bouquets

Ngại Ngùng
Ngại Ngùng 990.000 đ $44,00
Sự Quan Tâm 2
Sự Quan Tâm 2 715.000 đ $31,78
Sớm Tinh Mơ
Sớm Tinh Mơ 935.000 đ $41,56
Darling Girl
Darling Girl 660.000 đ $29,33
Hồng Tươi 2
Hồng Tươi 2 605.000 đ $26,89
Chuyện Tình Tôi
Chuyện Tình Tôi 1.100.000 đ $48,89
Tình Bạn Hữu
Tình Bạn Hữu 990.000 đ $44,00
Yêu Xa
Yêu Xa 330.000 đ $14,67
Ngày Nắng Lên
Ngày Nắng Lên 1.320.000 đ $58,67
Yêu Thương Nồng Cháy
Yêu Thương Nồng Cháy 715.000 đ $31,78
Hồn Nhiên
Hồn Nhiên 462.000 đ $20,53
Hồng Tươi
Hồng Tươi 385.000 đ $17,11
Ân Tình
Ân Tình 770.000 đ $34,22
Phút Yêu Đầu 2
Phút Yêu Đầu 2 550.000 đ $24,44
Phút Yêu Đầu
Phút Yêu Đầu 550.000 đ $24,44
Tình Yêu Vĩnh Cửu
Tình Yêu Vĩnh Cửu 2.200.000 đ $97,78
Sunny
Sunny 605.000 đ $26,89
Gold Love
Gold Love 385.000 đ $17,11
Tình Ấm Áp 2
Tình Ấm Áp 2 528.000 đ $23,47
My Everything
My Everything 935.000 đ $41,56
Baby Breath 2
Baby Breath 2 748.000 đ $33,24
Đắm Say
Đắm Say 495.000 đ $22,00
Tỏa Nắng 2
Tỏa Nắng 2 792.000 đ $35,20
Tình Yêu Vĩnh Cửu 2
Tình Yêu Vĩnh Cửu 2 2.200.000 đ $97,78
Khúc Tự Tình
Khúc Tự Tình 935.000 đ $41,56
Thiết Kế Theo Yêu Cầu
Thiết Kế Theo Yêu Cầu 550.000 đ $24,44
Dạ Khúc Tình Nhân
Dạ Khúc Tình Nhân 880.000 đ $39,11
Hồng xinh 2
Hồng xinh 2 495.000 đ $22,00
Purple Love
Purple Love 2.640.000 đ $117,33
Real Love
Real Love 880.000 đ $39,11
Thiết kế theo yêu cầu
Thiết kế theo yêu cầu 440.000 đ $19,56
Love you
Love you 385.000 đ $17,11
Happiness 2
Happiness 2 385.000 đ $17,11
Evergreen love
Evergreen love 550.000 đ $24,44
Shining 2
Shining 2 462.000 đ $20,53
Best Wishes 5
Best Wishes 5 440.000 đ $19,56
Glorious
Glorious 660.000 đ $29,33

Flower Baskets

Yêu Thương Đong Đầy
Yêu Thương Đong Đầy 990.000 đ $44,00
Sweet Love 2
Sweet Love 2 715.000 đ $31,78
Tươi Sáng 2
Tươi Sáng 2 715.000 đ $31,78
Giỏ Hoa Hồng
Giỏ Hoa Hồng 825.000 đ $36,67
Yêu Nhau Dài Lâu
Yêu Nhau Dài Lâu 1.320.000 đ $58,67
Ngày Ấu Thơ
Ngày Ấu Thơ 605.000 đ $26,89
Duyên Thầm
Duyên Thầm 935.000 đ $41,56
My Dream
My Dream 550.000 đ $24,44
Thiết kế theo yêu cầu
Thiết kế theo yêu cầu 605.000 đ $26,89
Fulfilled love
Fulfilled love 605.000 đ $26,89
Joy
Joy 715.000 đ $31,78
Fly up 2
Fly up 2 605.000 đ $26,89
Fly up
Fly up 605.000 đ $26,89
Love you with all of my heart
Love you with all of my heart 1.100.000 đ $48,89
Pinky
Pinky 770.000 đ $34,22
The beauty of love
The beauty of love 825.000 đ $36,67

Congratulation flowers

Vạn sự cát tường 2
Vạn sự cát tường 2 1.045.000 đ $46,44
Thắng lợi 2
Thắng lợi 2 1.320.000 đ $58,67
Thịnh Phát
Thịnh Phát 1.210.000 đ $53,78
Phồn Vinh
Phồn Vinh 2.090.000 đ $92,89
Mạnh Mẽ Tiến Bước
Mạnh Mẽ Tiến Bước 1.980.000 đ $88,00
Success Flowers
Success Flowers 1.210.000 đ $53,78
Hưng Thịnh 2
Hưng Thịnh 2 2.750.000 đ $122,22
Thành Công 4
Thành Công 4 2.200.000 đ $97,78
Thiết kế theo yêu cầu
Thiết kế theo yêu cầu 880.000 đ $39,11
Winning
Winning 825.000 đ $36,67
Good Luck 5
Good Luck 5 825.000 đ $36,67
Favourable
Favourable 935.000 đ $41,56
Prosperity 4
Prosperity 4 935.000 đ $41,56
Bright future 1
Bright future 1 990.000 đ $44,00
Success 1
Success 1 990.000 đ $44,00
Sustainable 1
Sustainable 1 990.000 đ $44,00
Bring the future to you
Bring the future to you 1.045.000 đ $46,44

sympathy - funerals

Cát Bụi
Cát Bụi 1.100.000 đ $48,89
Kính Dâng
Kính Dâng 1.320.000 đ $58,67
Ánh Chiều Tà
Ánh Chiều Tà 1.100.000 đ $48,89
Luyến Tiếc 4
Luyến Tiếc 4 1.210.000 đ $53,78
An Nghỉ
An Nghỉ 1.210.000 đ $53,78
Kiếp Vô Thường
Kiếp Vô Thường 3.300.000 đ $146,67
Cõi Lành
Cõi Lành 2.420.000 đ $107,56
Ngày Chia Xa
Ngày Chia Xa 2.035.000 đ $90,44
Hồi ức
Hồi ức 1.100.000 đ $48,89
Một Cõi Đi Về
Một Cõi Đi Về 1.320.000 đ $58,67
Biển Vắng
Biển Vắng 825.000 đ $36,67
Thành Kính Phân Ưu 3
Thành Kính Phân Ưu 3 2.915.000 đ $129,56
Vĩnh Biệt 1
Vĩnh Biệt 1 2.640.000 đ $117,33
Old Memory 3
Old Memory 3 3.300.000 đ $146,67
Màu Lưu Luyến
Màu Lưu Luyến 2.915.000 đ $129,56
Nốt trầm
Nốt trầm 1.650.000 đ $73,33
Cành Hoa Trắng
Cành Hoa Trắng 1.320.000 đ $58,67
Lời Tiễn Biệt
Lời Tiễn Biệt 1.815.000 đ $80,67
Cát Bụi 2
Cát Bụi 2 1.320.000 đ $58,67
Yên Nghỉ
Yên Nghỉ 2.750.000 đ $122,22
Dĩ Vãng
Dĩ Vãng 2.750.000 đ $122,22
Lời Nguyện Cầu
Lời Nguyện Cầu 1.595.000 đ $70,89
Lòng Thành Kính
Lòng Thành Kính 1.320.000 đ $58,67
Niệm Khúc Cuối
Niệm Khúc Cuối 1.320.000 đ $58,67
Forever Goodbye 1
Forever Goodbye 1 715.000 đ $31,78
Goodbye
Goodbye 770.000 đ $34,22
Eternity 1
Eternity 1 825.000 đ $36,67
Bright yellow 1
Bright yellow 1 825.000 đ $36,67
Forever Goodbye 2
Forever Goodbye 2 1.045.000 đ $46,44
In memory 4
In memory 4 2.200.000 đ $97,78
Đặt hoa số lượng lớn

Save 20,000 đ

In order to encourage customers to buy online, we will discount VND20,000 for each online purchase.

100% satisfaction

With many years of experience in flower delivery business, we understand the importance of delivering the pure message from buyers to receivers. We guarantee to put customers satisfaction our top priority and will refund if you are dissatisfied.
Up