Chúng tôi hỗ trợ giao hoa miễn phí tại các khu vực: Tp. Thủ Dầu Một.

Phụ thu phí giao hoa 70,000đ tại: thị xã Bến Cát, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An.

Phụ thu phí giao hoa 100,000đ tại: huyện Phú Giáo, huyện Bàu Bàng, thị xã Tân Uyên.

Phụ thu phí giao hoa từ 200,000đ tại: huyện Dầu Tiếng.

Flower bouquets

Ngại Ngùng
Ngại Ngùng 990.000 đ $44,00
Sự Quan Tâm 2
Sự Quan Tâm 2 715.000 đ $31,78
Sớm Tinh Mơ
Sớm Tinh Mơ 935.000 đ $41,56
Darling Girl
Darling Girl 660.000 đ $29,33
Hồng Tươi 2
Hồng Tươi 2 605.000 đ $26,89
Chuyện Tình Tôi
Chuyện Tình Tôi 1.100.000 đ $48,89
Tình Bạn Hữu
Tình Bạn Hữu 990.000 đ $44,00
Chiều Tím Nhớ Em
Chiều Tím Nhớ Em 1.320.000 đ $58,67
Yêu Xa
Yêu Xa 330.000 đ $14,67
Gold Love
Gold Love 385.000 đ $17,11
Thiết Kế Theo Yêu Cầu
Thiết Kế Theo Yêu Cầu 550.000 đ $24,44
Thiết kế theo yêu cầu
Thiết kế theo yêu cầu 440.000 đ $19,56
Love you
Love you 385.000 đ $17,11
Happiness 2
Happiness 2 385.000 đ $17,11
Evergreen love
Evergreen love 550.000 đ $24,44
Shining 2
Shining 2 462.000 đ $20,53
Best Wishes 5
Best Wishes 5 440.000 đ $19,56
Glorious
Glorious 660.000 đ $29,33

Flower Baskets

Yêu Thương Đong Đầy
Yêu Thương Đong Đầy 990.000 đ $44,00
Thiết kế theo yêu cầu
Thiết kế theo yêu cầu 605.000 đ $26,89
Fulfilled love
Fulfilled love 605.000 đ $26,89
Joy
Joy 715.000 đ $31,78
Fly up 2
Fly up 2 605.000 đ $26,89
Fly up
Fly up 605.000 đ $26,89
Love you with all of my heart
Love you with all of my heart 1.100.000 đ $48,89
Pinky
Pinky 770.000 đ $34,22
The beauty of love
The beauty of love 825.000 đ $36,67

Congratulation flowers

Thịnh Phát
Thịnh Phát 1.210.000 đ $53,78
Phồn Vinh
Phồn Vinh 2.090.000 đ $92,89
Thiết kế theo yêu cầu
Thiết kế theo yêu cầu 880.000 đ $39,11
Winning
Winning 825.000 đ $36,67
Good Luck 5
Good Luck 5 825.000 đ $36,67
Favourable
Favourable 935.000 đ $41,56
Prosperity 4
Prosperity 4 935.000 đ $41,56
Bright future 1
Bright future 1 990.000 đ $44,00
Success 1
Success 1 990.000 đ $44,00
Sustainable 1
Sustainable 1 990.000 đ $44,00
Bring the future to you
Bring the future to you 1.045.000 đ $46,44

sympathy - funerals

Forever Goodbye 1
Forever Goodbye 1 715.000 đ $31,78
Goodbye
Goodbye 770.000 đ $34,22
Eternity 1
Eternity 1 825.000 đ $36,67
Bright yellow 1
Bright yellow 1 825.000 đ $36,67
Forever Goodbye 2
Forever Goodbye 2 1.045.000 đ $46,44
In memory 4
In memory 4 2.200.000 đ $97,78
Đặt hoa số lượng lớn

Save 20,000 đ

In order to encourage customers to buy online, we will discount VND20,000 for each online purchase.

100% satisfaction

With many years of experience in flower delivery business, we understand the importance of delivering the pure message from buyers to receivers. We guarantee to put customers satisfaction our top priority and will refund if you are dissatisfied.
Up