Gia đạo bình an
Gia đạo bình an 280.000 đ $12,44
Khai xuân như ý
Khai xuân như ý 320.000 đ $14,22
Vạn lộc phát
Vạn lộc phát 300.000 đ $13,33
Ngọc ngân tài lộc
Ngọc ngân tài lộc 250.000 đ $11,11
Dẫn lộc
Dẫn lộc 290.000 đ $12,89
Phú Quý
Phú Quý 240.000 đ $10,67
Lưỡi hổ tài lộc
Lưỡi hổ tài lộc 220.000 đ $9,78
Thần tài gõ cửa
Thần tài gõ cửa 380.000 đ $16,89
Mèo phát tài
Mèo phát tài 380.000 đ $16,89
May mắn tràn đầy
May mắn tràn đầy 210.000 đ $9,33
Tropical Forest
Tropical Forest 450.000 đ $20,00
Meow
Meow 220.000 đ $9,78
Già Đi Cùng Nhau Nhé
Già Đi Cùng Nhau Nhé 230.000 đ $10,22
Hồn Nhiên
Hồn Nhiên 350.000 đ $15,56
Be Yourself
Be Yourself 250.000 đ $11,11
Super Woman
Super Woman 180.000 đ $8,00
Đặt hoa số lượng lớn

Save 20,000 đ

In order to encourage customers to buy online, we will discount VND20,000 for each online purchase.

100% satisfaction

With many years of experience in flower delivery business, we understand the importance of delivering the pure message from buyers to receivers. We guarantee to put customers satisfaction our top priority and will refund if you are dissatisfied.
Up